سلامـ

ماجرا از اونجایی شروع شد که دیشب پدر واسه سر و سامون دادن به ریشش به دستشویی مراجعه کرد و حدودا یک ساعت ما رو دم در معطل کرد و مادر هم مشغول غر زدن بود که دستشویی رو به گند نکشی و کثیف نکنی و ....

بعد از ساعت های متمادی(با کمی اغراق)پدر بالاخره از توالت تشریف اوردن بیرون:/

من هم با خواهر سر یک موضوع مشغول موش و گربه بازی و دویدن در وسط خانه بودم که برای نجات از چنگالش:) به سمت دستشویی پناه بردم اما

اما هر چه تلاش کردم در باز نشد که نشد.در همان لحظه بود که با جیغ های فراوان به سمت پدر رفتیم و گفتیم بیا درو باز کن:/

از اینجا به بعد سبگ تعریف داستان رو عوض میکنم با اجازه همه:

پدر گرامی ر چه قد تلاش کرد تا درو باز کنه نتونست که نتونست و از اونجایی که من و خواهر گرامی سابقه درخشانی در خراب کاری و ... داریم حرفمونو باور نکرد و گفت حتما مادر توی دستشوییه و در رو فقل کرده ئر همون لحظه بود که مادر عزیزم از اشپزخونه داد زد نهههه من که اینجام.من و سیستر به حد مرگ ترسیده بودیم:(

خلاصه از ساعت حدودا 10 الی پاسی از شب همه اعضای خانواده به نوبت مشغول بار کردن در بودن.هر کس به طریقی یکی همه کلید های اتاق ها و .... رو روش امتحان میکرد دیگری با انبر دست و پیچ گوشتی و ....من هم با لگد و مشت و ....

اما در باز نشد که نشد.همه اعضای خانواده از جمله من و خواهر به مرض انفجار رسیدیم.مادر و پدر هم دست کمی نداشتند اما خودشون رو کنترل میکردن:/

شب رو با هزار مشقت صبح کردیم و پدر و خواهر زود تر از همیشه خونه رو ترک کردن و با خوشحالی رفتن تا پدر در محل کار و خواهر در مدرسه:/دستی به آب برسانند

اما من و مادر:(همچنان در خونه موندیم و این درد عظیم رو تحمل کردیم

به پیشنهاد مادر تصمیم گرفتیم به پارکی که در حوالی خونه قرار داره بریم اما چون خیلی دور بود:/منصرف شدیم

مادر با شوهر خاله که در امور باز کردن در و ... تبهر داره تماس گرفت و به اینجا اومد

شوهر خاله با 90 کیلو وزن و هیکل ماشالا تنومند بعد از امتحان کردن همه روش هایی که ما دیشب انجام دادیم به این نتیجه رسید که باید کلید رو از توی دستشویی بیرون بیاریم و با کلید خودش در رو باز کنیم و تصمیم گرفت از پنجره 20 در 20 حموم که حموم رو به توالت وصل میکنه وارد بشه و کلید رو برداره

در ابتدا این امر محال به نظر میرسید اما با تلاش فروان تونست نوک انگشتشو به کلید برسونه و کلید رو برداره

بعد با خوشحالی و ذوق فراوان به سمت در دستشویی رفت که با کلید خودش در رو باز کنه اما در باز نشد ک نشد

دوباره شوهر خاله تصمیم گرفت شخصا خودش از همون پنجره مذکور وارد بشه و در رو باز کنه

با هزار بد بختی و شکستن شیشه پنجره و استفاده از طناب و استفاده از سبک تارزان وارد شد و با ضربه های متعدد و ....اقدام به باز کرد در کرد

و خوشبختانه موفق شد و همون دو دقیقه پیش در باز شد

+با اجازه این حقیر برم و دستی ب اب برسونم که ناخونام و سفیدی چشمام کبود شد:/

++معذرت بابت طولانی شدن

+++گلاب به روتون:)