یه حس خستگی مونده تو تنم

مال خیلی وقت پیشه

هیچ جوره هم از تنم بیرون نمیره

حتی با 24 ساعت خوابیدن در شبانه روز

بیا شانستو امتحان

مثلا یهویی بگو دوستت دارم

اون موقعست که یا از فرط خستگی میمیرم

یا یه جون تازه میگیرم