دیگر نمیشود به بلاگفا اعتماد کرد:(

باز دوباره همان درد قدیمی

درست زمانی که عادت کرده بودم به نوشتن لحظه به لحظه ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه زندگی ام

این بار حتی اگر درست هم شود برنمیگردم

نمیدانم شاید هم برگردم:)

فعلا برای خفه نشدن کوچ کرده ام به مکانی امن تر