وقتی پست قبل رو گذاشتم هنوز دو دل بودم که برم یا بمونم
ایا میشه باز هم به بلاگفا اعتماد کرد یا باید اینجا موند؟
راستش نوز با اینجا احساس راحتی نمیکنم
احساس میکنم بهش متعلق نیستم:(
اما
اما امروز یک تصمیم مهم گرفتم
دیگه نمیتونم به بلاگفا اعتماد کنم
نوشته هام واسم مهمه و باید این کشمکش درونی رو هر چه زود تر تموم میکردم و برای خالی شدن روحم از پوچی و بیهودگی دست به قلم میشد:دی
پس با کمال افتخار اعلام میکنم که موندنی شدم:)
امیدوارم دوستان کمکم کنن چون چیز زیادی از تنظیمات و ... سر در نمیارم
یا علی:)