امروز کلاس زبان دارم.امیدوارم استاد ترم پیشم استاد این ترمم نباشه

دلم میخواد استاد این ترمم آقا باشه:/چون هم بهتر درس میدنن هم بهتر میفهمم از زبونشون:)نمیدونم شایدم من مشکل دارم:دی

+مثل برنامه این ترم که دست خودم بود و فقط تربیت بدنی رو با استاد خانوم برداشتم بقیه همه از دم آقا

++البته استاد خانوم خوب هم زیاد داریم.خود من ترم های پیش دو تا استاد گل خانوم داشتم:)

از انجایی که حوصلیمان بسیار سر رفته بعد از گذاشتن این پست آماده شده و به موسسه رفته و کتاب های کلاس زبان را گرفتندی چون عصر که کلاس دارم خیلی شلوغ میشه کتاب فروشیش و من خوشم نمیاد زیر دست و پا له بشم....

+++کلاس های دانشگاه از دو شنبه شروع میشود.هم خوشحالم هم نارحت