اینم آقا محمد طاهای سیزده روزه ما:)

اون دختر سبز پوشی که تو یکی ا عکسا هست هم آبجی ایشونه:)

ببخشید دیگه نه وقت داشتم نه حوصله که حجمشونو کم کنم واسه همین گذاشتم ادامه:)

عکسا رو سیو کنید بچرخونید درست میشه:)

عکس بالا مال شیش روزگی و عکس پایین مربوط به نه روزگیه این قند عسل میباشد:)