میگم درسا سخت بود:|

من رفتم تو افق محو بشم:(

اصلا این ترم افتضاح بود:(

بس که فکرم درگیر بود:||||