از خودم

از این بی برنامگی از اینی که الان هستم

شدیدا ناراضی ام

دلم وبلاگ شلوغ پلوغم رو مخواد

دلم حرفامون رو میخواد

حیف که هیچی ندارم

دوستامم همشون رفتن و ناپدید شدن