سلام علیکم:)

فردا صب ساعت 7 و نیم امتحان آیین نامه اصلی دارم و اگه قبول بشم 5 شنبه امتحان افسر رو دارم:/

استرس؟

کم نه

الان لپ تاپو روشن کردم تا چند تا نمونه تست بزنم و بگیرم بخوابم تا صب زود پاشم مرور کنم و اینا