_بازم گند زدم

خوب نیستم
حالم بده
حس میکنم بازم قلب یه نفرو شکستم
خدایا چرا همیشه ادمای مهربون تر از خودم سر راهم قرار میدی که اینجوری بشه؟
*کلیک*