امروز اول مهر است:)

خوشحالم از این بابت که به مدرسه نمیروم

+امروز روزه هم هستم(ریا نباشد)

+اتفاق مهم دیگر تولد پدر است

از انجایی که صبح زود به محل کارش رفته است بر آن شدیم تا تولدش را زود تر از همراه اول تبریک بگویید:(

این همراه اول هر سال نقش هایمان را برای سورپرایز :) کردن نقش بر اب میکد:(

و مهم تر از همه

امروز اول پاییز است

این همه اتفاق مهم آن هم در یک روز دلایلی کمی برای خوشحال بودن نیست؟