از نیمه گمشده عزیزمان خواهشمندیم عدس پلو و ماکارونی را نیز به لیست غذاهای مورد علاقه اش بیفزاید

و این آدم هایی نباشد که هی میگوید اینو نمیخورم اونو دوست ندارم

ضمنا عدس پلو پختن نیز بلد باشد چون ما یاد نداریم

ظرف ها را هم بشورد

همین ها فعلا